Malostranské náměstí 203/14, 118 00 Praha 1
+420 257 219 744
Pondělí
Úterý
Středa - Čtvrtek
Pátek
  9:30 - 18:00
12:00 - 17:00
9:30 - 17:00
9:30 - 16:00

Konzultace

Konzultační činnost

  • Nevíte si rady se svými léky, nejste si jistí, zda je užíváte správně nebo zda nemůže některý z Vašich léků souviset s Vašimi zdravotními problémy?
  • Máte zájem o vedení osobní lékové karty, kontrolu medikace při každém vyzvedávání svých léků?
  • Potřebujete se poradit o správné životosprávě, chcete přestat kouřit, chcete si nechat otestovat paměť (u sebe nebo u svých blízkých) ?


V naší lékárně se Vám bude individuálně věnovat farmaceut, který s Vámi probere Vaše potíže a pomůže Vám s jejich řešením.

Ke konzultaci je nutné se objednat pomocí objednávkového formuláře nebo e-mailem lekarna.orel@seznam.cz. V obou případech uveďte, co potřebujete řešit (např. užívání léků, pomoc s odvykáním kouření, vyšetření paměti apod.). Bude Vás kontaktovat jeden z našich pracovníků, který si s Vámi dohodne termín schůzky. Počítejte s tím, že doba konzultace se standardně pohybuje kolem 30-60 minut.

Ke konzultaci si, prosím, stáhněte, vyplňte a přineste seznam užívaných léků.

 

 

Poradenství a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou

 

Lékárenské pracoviště je také akreditované jako specializované poradenské centrum pro poradenství a péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Akreditace je udělena ČLnK a ČALS konkrétnímu farmaceutovi.

 

V lékárně je oprávněn uvedené výkony provádět PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D., vedoucí farmaceut.

 

Hlavním cílem je uskutečňovat prvotní záchyt pacientů s kognitivní poruchou, realizovat vyšetření paměti pomocí konkrétních dotazů, uplatňovat základní diagnostické metody (využití dotazníků MMSE, případně MoCA, dotazník AD8, Newyorský větný test, dotazník GDS) a získané výsledky interpretovat.

 

Na základě výsledků bude vyhotovena závěrečná zpráva (případně též pro praktického lékaře, u kterého je pacient registrován) a doporučíme dotyčnému pacientovi, případně jeho blízkým, další postup, včetně kontaktu na vhodné gerontologické centrum.

 

Konzultace a poradenství se provádí na základě předchozího objednání prostřednictvím e-mailu, časová náročnost je asi 60 minut.

 

Na začátku sezení (konzultace) bude s pacientem vyplněn konzultační formulář včetně informovaného souhlasu. V případě, že bude činnost hrazena všeobecnou zdravotní pojišťovnou, jsou získané údaje poskytnuté k dalšímu zpracování VZP.

 

CENÍK

 

Ceník zdravotnických služeb (výkonů farmaceuta) nehrazených ze zdravotního pojištění

Magistraliter, s. r. o., Fragnerova lékárna U Černého orla, Praha

 

Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.

Platnost ceníku od 1. 1. 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expresní příprava léčivého přípravku do 2 h                       100–200,- Kč  

dle možností lékárny a povahy připravovaného přípravku

 

Poplatek za vrácení objednaného přípravku                       40,- Kč

 

Měření krevního tlaku na žádost pacienta                           25,- Kč

 

Konzultování lékaře v případě nestandardní situace          300,- Kč za každých započ. 15 minut

 

Konzultace farmaceuta na vyžádání                                      300,- Kč za každých započ. 30 minut

 

Konzultace farmaceuta                                                             2000,- Kč za každých započatých 60 minut

mimo otevírací dobu lékárny a o víkendu

 

Dispenzační poplatek nad rámec standardní                        30–100,- Kč

dispenzace (do 5 minut)             

 

Konzultace farmaceuta k receptuře PLP                               120,- Kč

 

Sestavení receptury připravovaného LP na žádost

Jednoduchá, do 30 min.                                                           300,- Kč

Složitější, do 60 min.                                                              1200,- Kč

 

Poskytnutí formuláře receptu „nebezpečí z prodlení“  lékaři      150,- Kč              

 

Sepsání zprávy na žádost pacienta                                     

v českém jazyce (pro lékaře atd.)                                       300,- Kč /za stránku formátu A4

v anglickém jazyce                                                          1000,- Kč  /za stránku formátu A4                                     

 

E-mailová komunikace, poradenství                                      100,- Kč /do 10 min.

 

Administrativní výkon – ruční zadání kódu                           10,- Kč /za položku

e-receptu

 

Administrativní výkon – povinná digitalizace                        20,- Kč /1 recept

listinného receptu do elektronické verze

 

Administrativní výkon jiný                                                           50,- Kč

 

Signální výkon (u regulovaných přípravků nehrazených ze ZP)           16,- Kč  (od 1.1.2021)

 

Kopírování černobílé (1 strana)                                                      2,- Kč

 

POZOR! Změna otevírací doby!
Sledujte sekci Aktuality.
Děkujeme.

OBJEDNÁVKOVÝ
FORMULÁŘ

Veterinární ordinace
U stříbrné kočičky

Fragnerova lékárna

Fragnerova lékárna

Fragnerova lékárna

Fragnerova lékárna

Fragnerova lékárna


Created by obsah.info, 2015